Phiên bản Surface mới sẽ có màn hình kép: Quả là 1 ý tưởng tuyệt vời

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét